Geupcycled Tasen aus Kaffisaz hirgestallt! Perfekt fir all richteg Kaffistut! 🙂